Bauxiet

Aluminium wordt ook wel het metaal van de toekomst genoemd. Aluminium wordt door de grote affiniteit met zuurstof en halogenen (jodium, chloor, broom) altijd in gebonden vorm aangetroffen, als oxide of als zout. Hoewel gebonden aluminium volop voor handen is, zijn de plaatsen waar winbare hoeveelheden aanwezig zijn minder talrijk. Voor een economische winning van aluminium dient de delfstof ten minste 25% aluminium te bevatten. De hoogste concentraties worden gevonden in de vorm van het erts bauxiet. Bauxiet wordt gevormd door chemische verwering van oppervlakte gesteente. Daardoor zijn aluminiumverbindingen neergeslagen en zijn andere elementen opgelost die door het oppervlaktewater worden afgevoerd. Dit proces vindt plaats in warme en vochtige gebieden aan de oppervlakte van de aardkorst. Bauxiet komt voornamelijk voor in Australië, Latijns Amerika en Zuid-Afrika, maar wordt ook gewonnen in Europa, in de Balkan.

(bron ROVAL)