Home » Prijzen

Prijzen

De prijzen op de site van XIDIT zijn inclusief BTW.

Bij bestellingen onder €250,00 worden kleine orderkosten berekend à € 25,00. De vermelde prijzen zijn af fabriek.

Voor het opvragen van de prijslijst  kunt u gebruik maken van het contactformulier of bellen met 0512-595210.

Op al onze offertes, op alle opdrachten aan ons en op alle met ons gesloten overeenkomsten zijn toepasselijk de METAALUNIEVOORWAARDEN, gedeponeerd ter Griffie van de Rechtbank ter Rotterdam, zoals deze luiden volgens de laatstelijk aldaar neergelegde tekst.

Vermelde prijzen zijn onder voorbehoud van tussentijdse prijswijzigingen en kennelijke schrijffouten.